Expertmedia

KMO PORTEFEUILLE

We are Expertmedia,We are creative,We have a dream,We love to design,We love to code

Expertmedia behaalde in 2020 de  KMO Portefeuille certificatie

Registratienummer DV.A239176

Erwin De Troch - Director

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten bij geregistreerde dienstverleners die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.

De raadgevingen in het verslag laten toe om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw KMO. Het zijn schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en/of begeleiding bij het aanreiken. 

Bij Expertmedia kan u concreet terecht voor strategisch of algemeen advies rond

Bedrijfsstrategie

het bepalen van de koers en structuur van een onderneming om haar strategische bedrijfsdoelstellingen te bereiken;

Beroepsspecifieke competenties

de theoretische of praktische kennis en vaardigheden die in een bepaald vaktechnisch gebied nodig zijn om de kerntaken van een functie of beroep uit te oefenen; 

Digitalisering

het gebruik van digitale technologieën, innovaties en data die leiden tot nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten op het vlak van hardware, software, onlinetoepassingen en cybersecurity; 

Innovatie

het invoeren van nieuwe technieken of inzichten als antwoord op een specifieke technologische kennisvraag over een product, proces of dienst; 

Internationalisering

het beleid om het internationaal ondernemen van Vlaamse ondernemingen te stimuleren, te ondersteunen en te bevorderen; 

Voorbeeld : Adviesrapport voor Externe Communicatie

Dit advies moet bijdragen aan het bereiken van organisatie-  en/ of marketingdoelen. Om deze doelen te bereiken moet je rekening houden met de houding – dus imago – die de doelgroep heeft ten opzichte van de opdrachtgever of haar merken.

Een communicatieplan dat geen rekening houdt met het imago van de opdrachtgever zal namelijk niet werken. En een communicatieplan dat niet bijdraagt aan organisatiedoelen is het niet waard om geld en andere middelen in te investeren.

Communicatie

Grofweg is het vakgebied communicatie te verdelen in Externe Communicatie en Interne Communicatie.

Externe Communicatie kun je verdelen in Marketingcommunicatie en Corporate Communicatie.

Marketingcommunicatie richt zich voornamelijk op afnemers van goederen en diensten. Corporate Communicatie richt zich op alle andere doelgroepen.

Voor wie?

De subsidie is toegankelijk voor KMO’s die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn. KMO’s zijn bedrijven met maximaal 250 werknemers, maximaal 50.000.000€ omzet en maximaal 43.000.000€ balanstotaal. Dit wordt bekeken op groepsniveau. KMO’s die in handen zijn van grotere ondernemingen of voor meer dan 25% overheidskapitaal hebben, zijn uitgesloten van subsidie.

Contacteer ons

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de grootte van de onderneming verschilt de subsidiegraad én het jaarlijkse subsidieplafond.

  •  Kleine ondernemingen (tot 50 werknemers, max 10 mio euro omzet) krijgen 30% steun met een plafondbedrag van 7.500 euro (opleidingsbudget is 25.000 euro)
  • Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers, max 50 mio euro omzet) krijgen 20% steun met een plafondbedrag van 7.500 euro

Werkwijze van een aanvraag

U geeft uw GO voor een advies/analyse en ontvangt een bevestigingsmail en een betaalverzoek van Expertmedia

U betaalt de btw rechtstreeks aan Expertmedia

U registreert uw KMO online (enkel bij een eerste aanvraag) via www.kmo-portefeuille.be met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) of mbv uw federaal token en vult de gegevens van uw kmo in. 

U ontvangt een activerings-url en u bent als persoon ook gelinkt aan uw kmo.

U dient een projectaanvraag in en geeft als projectbedrag het adviesbudget excl. btw in.
Het platform van de KMO portefeuille geeft aan hoeveel zij subsidiëren en hoeveel de u zelf dient te betalen.

U betaalt zijn deel waarbij u steeds het factuurnummer opgeeft en tevens de toestemming geeft om de portefeuille door te storten naar de rekening van Expertmedia.

Na 14 werkdagen ontvangt Expertmedia de volledige betaling, maakt Expertmedia de factuur op met de melding voldaan en verstuurt die voor uw boekhouding.