Expertmedia behaalt certificatie KMO Portefeuille

Registratienummer DV.A239176

 

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten bij geregistreerde dienstverleners die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren.
Bij Expertmedia kan u concreet terecht voor strategisch of algemeen advies rond
• het opstellen van een online of offline communicatieplan voor uw bedrijf.
• marktonderzoek & analyse van nieuwe afzetmarkten
• in kaart brengen bestaande bedrijfsprocessen en de optimalisatie ervan (incl SWOT)
• coaching: een evolutief proces waarbij een persoon ondersteund wordt om specifieke zakelijke doelen te bereiken
• het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming om zo bij te dragen tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming
• advies en dienstverlening omtrent bv. de opmaak van een marketing plan, een strategisch plan, e.d.

De raadgevingen in het verslag laten toe om correcte en fundamenteel onderbouwde beslissingen te nemen voor uw KMO.
• Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en begeleiding bij implementeren.
• Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

 

Voorbeeld : Stappenplan adviesopdracht

 

Voorbeeld : Adviesrapport voor Externe Communicatie

Dit rapport omvat een Communicatieplan en Implementatieplan. Dit Advies moet bijdragen aan het bereiken van Organisatiedoelen en/ of Marketingdoelen. Om deze doelen te bereiken moet je rekening houden met de houding – dus imago – die de doelgroep heeft ten opzichte van de opdrachtgever of haar merken.
Zodoende zijn er vier niveaus die je met elkaar moet laten kloppen. Een communicatieplan dat geen rekening houdt met het imago van de opdrachtgever zal namelijk niet werken. En een communicatieplan dat niet bijdraagt aan organisatiedoelen is het niet waard om geld en andere middelen in te investeren.
Grofweg is het vakgebied communicatie te verdelen in Externe Communicatie en Interne Communicatie. Externe Communicatie kun je verdelen in Marketingcommunicatie en Corporate Communicatie. Marketingcommunicatie richt zich voornamelijk op afnemers van goederen en diensten. Corporate Communicatie richt zich op alle andere doelgroepen.

 

Voor wie?

De subsidie is toegankelijk voor KMO’s die in het Vlaams Gewest gevestigd zijn. KMO’s zijn bedrijven met maximaal 250 werknemers, maximaal 50.000.000€ omzet en maximaal 43.000.000€ balanstotaal. Dit wordt bekeken op groepsniveau. KMO’s die in handen zijn van grotere ondernemingen of voor meer dan 25% overheidskapitaal hebben, zijn uitgesloten van subsidie.

 

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Afhankelijk van de grootte van de onderneming verschilt de subsidiegraad én het jaarlijkse subsidieplafond.
• Kleine ondernemingen (tot 50 werknemers, max 10 mio euro omzet) krijgen 30% steun met een plafondbedrag van 7.500 euro (opleidingsbudget is 25.000 euro)
• Middelgrote ondernemingen (50 tot 250 werknemers, max 50 mio euro omzet) krijgen 20% steun met een plafondbedrag van 7.500 euro

 

Expertmedia is een geregistreerde dienstverlener voor adviezen met erkenningsnummer DV.A239176
Voor u subsidies kan aanvragen bij de KMO-portefeuille moet u uw onderneming éénmalig registreren. Hierbij wordt gecontroleerd of u voldoet aan de voorwaarden en dus toegang kan krijgen tot de applicatie.

 

Werkwijze van een aanvraag

U geeft uw GO voor een advies/analyse en ontvangt een bevestigingsmail en een betaalverzoek van Expertmedia U betaalt de btw rechtstreeks aan Expertmedia
U registreert uw KMO online (enkel bij een eerste aanvraag) via www.kmo-portefeuille.be met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) of mbv uw federaal token en vult de gegevens van uw kmo in. U ontvangt een activerings-url en u bent als persoon ook gelinkt aan uw kmo.
U dient een projectaanvraag in en geeft als projectbedrag het adviesbudget excl. btw in
Het platform van de KMO portefeuille geeft aan hoeveel zij subsidiëren en hoeveel de u zelf dient te betalen.
U betaalt zijn deel waarbij u steeds het factuurnummer opgeeft en tevens de toestemming geeft om de portefeuille door te storten naar de rekening van Expertmedia.
Na 14 werkdagen ontvangt Expertmedia de volledige betaling, maakt Expertmedia de factuur op met de melding voldaan en verstuurt die voor uw boekhouding.

 

Door Erwin De Troch -

17 augustus 2020